preskoči na sadržaj

Pomorska škola Bakar

 

 

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

Temeljne odredbe Pravilnika o izradi i obrani završnoga rada  NN br. 118/09

 

Izradba završnoga rada

Članak 8.

(5) Učenik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom nastavnika struke (u daljnjemu tekstu: mentor) tijekom zadnje nastavne godine obrazovnoga programa koji učenik pohana. Učenik je dužan pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije Obrane.

 

Obrana završnog rada

Članak 9.

 (1) Obrani može pristupiti učenik:

– koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnoga ili umjetničkoga obrazovnog programa

čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu.

(2) Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred povjerenstvom za obranu završnoga rada.

Članak 12.

(1) Učenik mora doći pred prostoriju za Obranu najmanje 30 minuta prije početka obrane svoga završnoga rada.

(2) Učenici na Obrani mogu imati sva dopuštena pomagala.

(3) U prostoriju za Obranu mogu se unijeti samo osobni predmeti koji ne ometaju provedbu Obrane, a koji će se prije početka Obrane odložiti na, u tu svrhu, predvineno mjesto.

Članak 16.

(1) Završni rad brani se u:

– ljetnome roku, tijekom lipnja

– jesenskome roku, u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka

– zimskome roku, tijekom veljače.

(2) Prosudbeni odbor može odrediti izvanredni rok za Obranu, kada za to postoje opravdani razlozi, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnoga za obrazovanje.

Članak 17.

(4) Učenik koji je dužan platiti troškove Obrane, kod prijave Obrane ustanovi prilaže dokaz o plaćenim troškovima za Obranu.

 

Prijava Obrane

Članak 18.

(1) Učenik prijavljuje Obranu ustanovi prijavnicom za obranu čiji sadržaj propisuje ustanova, kako slijedi:

– do 1. travnja za ljetni rok

– do 10. srpnja za jesenski rok

– do 30. studenoga za zimski rok.

(2) Učenik koji se iz opravdanih razloga nije prijavio u propisanome roku, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset dana prije planiranoga datuma Obrane.

(3) Učenik iz stavka 2. ovoga članka uz prijavnicu prilaže i dokaze o opravdanosti naknadne prijave. Opravdani razlozima za naknadnu prijavu učenika smatraju se:

- bolest, dugotrajnije liječenje, obrazovanje u inozemstvu, elementarna nepogoda, smrt u obitelji, prometna nesreća i drugi opravdani razlozi.

(4) O naknadnoj prijavi odlučuje Prosudbeni odbor.

 

Odjava Obrane 

Članak 19.

(1) Učenik može odjaviti prijavljenu Obranu.

(2) Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu Obrane ustanovi najkasnije tri dana prije planiranoga dana Obrane.

(3) Smatra se da je učenik iskoristio rok za Obranu, ako nije pristupio na prijavljenu Obranu, a nije ju odjavio u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, učeniku koji iz opravdanih razloga nije odjavio prijavljenu Obranu, može se na njegov zahtjev dozvoliti Obrana u istome roku.

(5) Zahtjev iz stavka 4. ovoga članka u kojem su navedeni i razlozi zbog kojih učenik nije na vrijeme odjavio prijavljenu Obranu, dostavlja se Prosudbenome odboru u roku 24 sata od zakazanoga datuma Obrane na koju učenik nije pristupio, a u roku sljedeća dva dana učenik je dužan priložiti i dokaze o navedenim razlozima.

 

Svjedodžba o završnome radu

Članak 21.

(1) Učeniku koji je obranio završni rad izdaje se svjedodžba o završnome radu.

(2) Svjedodžba o završnome radu je isprava kojom se potvrnuju stečene strukovne, odnosno umjetničke kompetencije i završetak srednjega obrazovanja u strukovnome ili umjetničkome programu.

(3) Svjedodžbu o završnome radu izdaje ustanova, a potpisuje ju ravnatelj ustanove.

 

 > Obrazovanje odraslih  > Završni rad
CMS za škole logo
Pomorska škola Bakar / Nautička 14, HR-51222 Bakar / www.ss-pomorska-bakar.skole.hr / info@pomorskabakar.hr
preskoči na navigaciju