preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

O B A V I J E S T

 

TEČAJEVI U PROSINCU 2018. - PRIJEDLOZI TERMINA TEČAJA - tečaj će biti organiziran ako nam se prijavi dovoljan broj polaznika!

Na tečajeve se možete prijaviti putem obrasca koji se nalazi u prilogu  na našu mail adresu odrasli.psb@pomorskabakar.hr ili  na telefon 051/212-065.

 

Polaznik ostvaruje popust od 10% na drugi tečaj izobrazbe pomoraca odslušan u Pomorskoj školi u Bakru, 20% na treći, 25% na četvrti te 30% na peti i svaki sljedeći tečaj koji će odslušati u Pomorskoj školi u Bakru.

Za grupe polaznika veće od 5 kandidata upućene od strane istog poslodavca na tečajeve izobrazbe pomoraca, odobravamo popust od 15%

Odluka stupa na snagu dana 30. studenog 2018. i primjenjuje se na tečajeve koji će se održavati nakon tog datuma.

 

D 2 Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

–    13. 12. u 13.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole 

 

 

D 4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

–   u Pomorskoj školi u Bakru

 

 

D6B Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini 

    u  Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 7 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

  u Pomorskoj školi u Bakru - učionica broj 21

 

 

D 11 GMDSS radiooperater

–      03. 12. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 12 Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara  

  u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 13 A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

 –     u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D17  RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE I SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE (STCW VI/2-1) - POLAZNICI KOJI IMAJU VIŠE OD DVANAEST (12) MJESECI NAVIGACIJE NE MORAJU ODSLUŠATI TEČAJ NEGO SAMO POLAŽU ISPIT U LUČKOJ KAPETANIJI; POLAZNICI KOJI IMAJU ŠEST (6) MJESECI I VIŠE NAVIGACIJE ISPITU MOGU PRISTUPITI TEK NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA; POLAZNICI KOJI IMAJU MANJE OD ŠEST (6) MJESECI NAVIGACIJE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU

  05. 12. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D 19 Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći  

–       20. 12.  u 15.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 42 Osnovni program sigurnosne zaštite

SECURITY AWARENESS

 –         20. 12.  u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 43 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

SEAFARER WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

    20. 12.  u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D 44  KORIŠTENJE ELEKTRONIČKOG PRIKAZIVAČA POMORSKIH KARATA S INFORMACIJSKIM SUSTAVOM (ECDIS)

       u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 45  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

   u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 46  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI

–    18. 12. u Pomorskoj školi u Bakru, učionica broj 25 - gornja zgrada

 

 

D 47 a Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu – radna razina 

        u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 48  SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

   u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)
preskoči na navigaciju