preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

O B A V I J E S T

 

TEČAJEVI U LISTOPADU 2018. - PRIJEDLOZI TERMINA TEČAJA - tečaj će biti organiziran ako nam se prijavi dovoljan broj polaznika!

Na tečajeve se možete prijaviti putem obrasca koji se nalazi u prilogu  na našu mail adresu odrasli.psb@pomorskabakar.hr ili  na telefon 051/212-065.

 

D 2 Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

–    01. 10. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole 

 

 

D 4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

–   u Pomorskoj školi u Bakru

 

 

D6B Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini 

      15. 10. u 09.00 sati u  Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 7 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

  u Pomorskoj školi u Bakru - učionica broj 21

 

 

D 11 GMDSS radiooperater

–      22. 10. u 09.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 12 Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara  

  16. 10. u 08.30 sati u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 13 A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

 –     u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D17  RUKOVANJE BRODICOM ZA SPAŠAVANJE I SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE (STCW VI/2-1) - POLAZNICI KOJI IMAJU VIŠE OD DVANAEST (12) MJESECI NAVIGACIJE NE MORAJU ODSLUŠATI TEČAJ NEGO SAMO POLAŽU ISPIT U LUČKOJ KAPETANIJI; POLAZNICI KOJI IMAJU ŠEST (6) MJESECI I VIŠE NAVIGACIJE ISPITU MOGU PRISTUPITI TEK NAKON ODSLUŠANOG TEČAJA; POLAZNICI KOJI IMAJU MANJE OD ŠEST (6) MJESECI NAVIGACIJE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU

  u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D 19 Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći  

–       19. 10.  u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 42 Osnovni program sigurnosne zaštite

SECURITY AWARENESS

 –         19. 10.  u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 43 Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

SEAFARER WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES

    11. 10.  u 10.00 sati u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)

 

 

D 44  KORIŠTENJE ELEKTRONIČKOG PRIKAZIVAČA POMORSKIH KARATA S INFORMACIJSKIM SUSTAVOM (ECDIS)

       u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 45  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

    u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 46  UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI

–    u Pomorskoj školi u Bakru, učionica broj 25 - gornja zgrada

 

 

D 47 a Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu – radna razina 

         u Pomorskoj školi u Bakru - pričekati predavača ispred škole

 

 

D 48  SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

    19. 10. u Pomorskoj školi u Bakru (pričekati predavača ispred škole)
preskoči na navigaciju