preskoči na sadržaj

Pomorska škola Bakar

 

 

Polaznik ostvaruje popust od 10% na drugi tečaj izobrazbe pomoraca odslušan u Pomorskoj školi u Bakru, 15% na treći, 20% na četvrti te 25% na peti i svaki sljedeći tečaj koji će odslušati u Pomorskoj školi u Bakru.

Za grupe polaznika veće od 5 kandidata upućene od strane istog poslodavca na tečajeve izobrazbe pomoraca, odobravamo popust od 15%

Odluka stupa na snagu dana 30. studenog 2018. i primjenjuje se na tečajeve koji će se održavati nakon tog datuma.

 

PROGRAM IZOBRAZBE

BROJ

SATI

D2 Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

       (STCW  A-VI/1)      - Osobno  preživljavanje    14 sati

                                      - Osnovna prva pomoć       12

                                      - Protupožarna zaštita        18

                                      - Osobna sigurnost i

                                        društvena odgovornost     11

55

 

 

D4  Član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW A-II/4)

18

 

 

D6B  Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini

50

 

 

D7   Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW A-III/4)

18

 

 

D 11 GMDSS radiooperater

95

 

 

D12  Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3)

36

 

 

D13A  Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (STCW V/1-1-1)              

47

 

 

D13B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (STCW V/1-2 st.2)

33

 

 

D17   Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze brodice         

28,5    

                                                                                                 

 

D19  Osposobljenost za pružanje  medicinske prve pomoći (STCW VI/4)

21

 

 

D 27 Rad s opasnim teretima (STCW B-V/b i STCW B-V/c)

28

 

 

D42 Osnovni program sigurnosne zaštite (STCW VI/6-1)   SECURITY AWARENESS

6

 

 

D43 Posebni program zaštite za pomorce imenovane za sigurnostne dužnosti (STCW VI/6-2)      SEAFARER WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES                              

9

 

 

 

D45  Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu 20

 

 

D 46 Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici 

20

 

 

D 47 A Rukovođenje, upravljanje posadom, te unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

20

 

 

   

D48    Zaštita morskog okoliša  

MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS   

                     

8

 

 

 

                                  

 

 

 

 INSTRUKCIJE – KONZULTACIJE za polaganje stručnih ispita

-  Časnik plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većim (C6)

75

 

-  Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (C10)

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 > Izobrazba pomoraca  > Tečajevi
CMS za škole logo
Pomorska škola Bakar / Nautička 14, HR-51222 Bakar / www.ss-pomorska-bakar.skole.hr / info@pomorskabakar.hr
preskoči na navigaciju