preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Pomorski nautičar

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i manevriranja brodom pri ulazu i izlazu iz luka, upravlja navigacijskim i komunikacijskim sistemima i pomagalima, radi na poslovima ukrcaja i iskrcaja putnika na putničkim brodovima, te krcanjem i slaganjem tereta na teretnim brodovima, vodi brodsku administraciju, koordinira rad posade na brodu, rukuvodi protupožarnim sredstvim i sredstvima za spašavanje, provodi postupke sigurnosti i zaštite ljudi i dobara na brodu.

Program školovanja, poslovi i radni zadaci pomorskog nautičara utvrđeni su odredbama međunarodnih konvencija o standardima za obrazovanje pomoraca. Težište stručnog obrazovanja i sosposobljavanja je na savladavanju novih tehnika i uređaja za upravljanje brodom koje učenici usvajaju korištenjem računala i nautičkih simulatora.

Pomorski nautičar može nastaviti školovanje na pomorskim fakultetima ili u nekom drugom zvanju i zanimanju ili nakon završene srednje škole ukrcati se na domaći ili strani brod.

Poželjne osobine: dobre senzorne sposobnosti, sposobnost usredotočenosti, osjećaj za timski rad i suradnju, tolerantnost prema kulturalnim razlikama, sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, dobre organizacijske sposobnosti.
Zdravstvena sposobnost se utvrđuje prema pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca.preskoči na navigaciju