preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Vremenik izrade i obrane završnoga rada

 

 

ZIMSKI  ROK

– do  30. 11. 2017. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do   01. 02. 2018.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora  (tri primjerka)                                                                                                                          

–  28. 02. 2018.g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  zimski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  06. 02. 2018. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  06. 02. 2018. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 

IZVANREDNI ROK

 

 

– do   09. 04. 2018. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do     09. 04. 2018. g.     PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

–    25. 04. 2018. g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do    09. 04. 2018. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do   09. 04. 2018. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Vladimir Car, predsjednik; Josip Pogorilić, član; Tatjana Ribarić, član; Matea Kapitanović, zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: 25. travnja 2018. godine, učionica broj 29 u 13.15 sati - Pomorska škola Bakar

 

 

 

 

 

 

 

LJETNI ROK

– do  28. 03. 2018. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – ljetni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 22. 05. 2018.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – ljetni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

– 04. i 05. 06. 2018.               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  ljetni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 17. svibnja 2018. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 17. svibnja 2018. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Matea Kapitanović, zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: 04. lipnja 2018. godine, učionica broj 28 u 14.00 sati - Pomorska škola Bakar

 

POLAZNIK:

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Lidija Dragičević, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: 04. lipnja 2018. godine, učionica broj 37 u 14.00 sati - Pomorska škola Bakar

 

POLAZNIK:

1. FILIP TOMAŠIĆ

 

 

JESENSKI  ROK

– do  06. 07. 2018. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 06. 07. 2018.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                         

– 30. 08. 2018.   OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  jesenski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 06. srpnja 2018. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 06. srpnja 2018. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 

 

 

IZVANREDNI ROK

– do   g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do          PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                        

–               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 
preskoči na navigaciju