preskoči na sadržaj

Pomorska škola Bakar

Vremenik izrade i obrane završnoga rada

 

 

ZIMSKI  ROK

– do  30. 11. 2021. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do   08. 02. 2022.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora  (tri primjerka)                                                                                                                          

–  18. 02. 2022.g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  zimski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 15. 01. 2022. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  15. 01. 2022. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: , predsjednik; , član; , član;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: 

 

POLAZNIK:

 

 

IZVANREDNI ROK

 

 

– do    g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do      g.     PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

–     g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do     godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do    godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

Smjer:

Vrijeme obrane:

 

 

ZAVRŠNI RAD – LJETNI ROK


 

Mole se svi polaznici Odjela za obrazovanje odraslih Pomorske škole Bakar koji su stekli uvjet pristupanja obrani završnog rada u ljetnome roku (prijava obrane završnog rada do 01. travnja 2021., položeni svi ispiti i predan završni rad potpisan od strane mentora) da se što prije jave u kancelariju broj 13 u Pomorskoj školi u Bakru.

 

 

LJETNI ROK

– do  01. 04. 2021. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – ljetni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 21. 05. 2021.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – ljetni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

– 01. i 02. 06. 2021.g.               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  ljetni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 15. svibnja 2021. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 15. svibnja 2021. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Ivo Polić,  zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Marta Vranić Tomić, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

 

JESENSKI  ROK

– do 09. 07. 2021. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 09. 07. 2021. g.    PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                         

– 27. 08. 2021.   OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  jesenski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 03. srpnja 2021. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 03. srpnja 2021. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Zoran Rubinićpredsjednik; Ivo Polić, član; Tatjana Ribarić, član;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: 27. 08. 2021., učionica broj 33 u 08.30 sati

 

POLAZNIK:

1. LUKA DELIĆ

 

 

 

 

IZVANREDNI ROK

– do    g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do           g. PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                        

–               g. OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do   godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do   godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Ivo Polić,  zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: 

 

POLAZNIK:

1.  

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Marta Vranić Tomić, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: 

POLAZNIK:

1. 

2. 

 

 > Obrazovanje odraslih  > Vremenik izrade i obrane završnog rada
CMS za škole logo
Pomorska škola Bakar / Nautička 14, HR-51222 Bakar / www.ss-pomorska-bakar.skole.hr / info@pomorskabakar.hr
preskoči na navigaciju