preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

Vremenik izrade i obrane završnoga rada

 

 

ZIMSKI  ROK

– do  30. 11. 2018. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do   01. 02. 2019.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora  (tri primjerka)                                                                                                                          

–  21. 02. 2019.g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  zimski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  06. 02. 2019. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  06. 02. 2019. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 

IZVANREDNI ROK

 

 

– do   15. 03. 2019. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do     15. 03. 2019. g.     PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

–    04. 04. 2019. g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do    15. 03. 2019. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do   15. 03. 2019. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

Smjer:

Vrijeme obrane:

 

 

 

 

 

 

 

LJETNI ROK

– do  29. 03. 2019. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – ljetni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 21. 05. 2019.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – ljetni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

– 03. i 04. 06. 2019.               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  ljetni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 16. svibnja 2019. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 16. svibnja 2019. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Ivo Polić,  zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: Ponedjeljak, 03. lipnja 2019. u 13.30 sati, učionica broj 28

 

POLAZNIK:

1.  Mataj Miličević

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Marta Vranić Tomić, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: Ponedjeljak, 03. lipnja 2019. u 13.30 sati, učionica broj 37

 

POLAZNIK:

1. Denis Glavan

2. Domagoj Vrkić

 

 

JESENSKI  ROK

– do 09. 07. 2019. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 09. 07. 2019. g.    PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                         

– 29. 08. 2019.   OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  jesenski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 05. srpnja 2019. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 05. srpnja 2019. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: Četvrtak, 29. 08. 2019. u 09.00 sati, učionica broj 28

 

POLAZNIK:

1. IVAN GULIN

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: Četvrtak, 29. 08. 2019. u 08.00 sati, učionica broj 37

 

POLAZNIK:

1. ZDENKO ČIRJAK

2. MARKO MARAŠ

3. DOMAGOJ VRKIĆ

 

 

IZVANREDNI ROK

– do   g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do          PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                        

–               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

 
preskoči na navigaciju