preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

Vremenik izrade i obrane završnoga rada

 

 

ZIMSKI  ROK

– do  29. 11. 2019. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do   03. 02. 2020.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – zimski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora  (tri primjerka)                                                                                                                          

–  20. 02. 2020.g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  zimski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  07. 02. 2020. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  07. 02. 2020. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: Četvrtak 20. 02. 2020. u 11.30 sati u učionici broj 7.

 

POLAZNIK:

1. DOMAGOJ VRKIĆ

 

IZVANREDNI ROK

 

 

– do    g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do      g.     PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

–     g.              OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do     godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do    godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

Smjer:

Vrijeme obrane:

 

 

 

 

 

 

 

LJETNI ROK

– do  01. 04. 2020. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – ljetni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 21. 05. 2020.g.         PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA (tri primjerka) – ljetni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora                                                                                                                             

– 03. i 04. 06. 2020.g.               OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  ljetni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 15. svibnja 2020. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 15. svibnja 2020. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Ivo Polić,  zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Marta Vranić Tomić, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

 

JESENSKI  ROK

– do 10. 07. 2020. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do 10. 07. 2020. g.    PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – jesenski rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                         

– 28. 08. 2020.   OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  jesenski rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do 03. srpnja 2020. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do 03. srpnja 2020. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane:

 

POLAZNIK:

 

 

 

 

IZVANREDNI ROK

– do   08. 11. 2019. g.    PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok – Centru za obrazovanje odraslih

– do          08. 11. 2019. g. PREDAJA ZAVRŠNOGA RADA – izvanredni rok –  Centru za obrazovanje odraslih – potpisan od strane mentora    (tri primjerka)                                                                                                                        

–               28. 11. 2019. g. OBRANA ZAVRŠNOGA RADA –  izvanredni rok – po rasporedu na oglasnoj ploči  

Polaznici su dužni položiti sve predmete najkasnije do  08. 11. 2019. godine. Polaznici koji ne polože sve predmete do  08. 11. 2019. godine neće moći pristupiti obrani završnoga rada.

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Darko Jotanović, predsjednik; Zoran Rubinić, član; Tatjana Ribarić, član; Ivo Polić,  zamjena;

Smjer: Pomorski nautičar

Vrijeme obrane: Četvrtak, 28. studenog 2019., učionica broj 28 u 08.30 sati.

 

POLAZNIK:

1.  Danijel Tužilović

 

 

Povjerenstvo za obranu završnog rada: Igor Kegalj, predsjednik; Slaven Nikolić, član; Davorka Marinić, član; Marta Vranić Tomić, zamjena;

Smjer: Tehničar za brodostrojarstvo

Vrijeme obrane: Četvrtak, 28. studenog 2019., učionica br. 37 u 09.00 sati.

 

POLAZNIK:

1. Domagoj Vrkić

2. Ivan Mihalj

 
preskoči na navigaciju