2020-02-19 11:48:05

Obrana završnog rada - zimski rok 20. veljače 2020.

Informacije o obrani završnih radova na zimskom roku se nalaze pod karticom - Završni rad.


Pomorska škola Bakar