2020-03-13 12:46:17

Važna obavijest

Poštovane učenice i učenici,

od danas možete koristiti sustav za nastavu na daljinu. Naša škola radit će u Loomenu. Virtualne učionice su spremne. U njima se nalaze učenici vašeg razreda i nastavnici vašeg Razrednog vijeća. Materijali se dodaju postupno. Za nastavu se neće  koristiti videokonferencija u realnom vremenu, što znači da svojoj virtualnoj učionici možete pristupiti u onom dijelu dana koji vam najviše odgovara. Danas je bilo poteškoća u radu sustava. Nadamo se da će ubuduće raditi bolje.

Za pristup svojoj virtualnoj učionici trebate:

  1. U web pregledniku otvoriti https://loomen.carnet.hr
  2. Prijaviti se u Loomen sa svojim AAI@edu.hr korisničkim podacima (ime.prezime@skole.hr)
  3. U izborniku Moji e-kolegiji odabrati svoj razred ili koristiti niže navedene poveznice
  4. Pogledati digitalne materijale po predmetima
  5. Učiti po uputama i rješavati postavljene zadatke

Virtualne učionice Pomorske škole Bakar:

 

1.aBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14136 1.aN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14129 1.bBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14139 1.bN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14097 2.aBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14928 2.bBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14931 2.aN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14163 2.bN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14925 3.aBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14940 3.bBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14941 3.aN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14934 3.bN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14937 4.aN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14944 4.bN - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14176 4.aBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14974 4.bBS - https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=14982

Pomorska škola Bakar