2020-09-23 11:49:18

Stipendiranje učenika romske nacionalne manjine

U prilogu preuzmite dokument s potrebnim informacijama.


Pomorska škola Bakar